Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Trung ương thảo luận báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh

(Chính trị) - Trong ngày làm việc thứ 2, TƯ đã thảo luận về dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sáng nay, Ban Chấp hành TƯ cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trung ương thảo luận báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh

Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Ban Chấp hành TƯ cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Hương Quỳnh/Vietnamnet

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: