Nguyễn Xuân Phúc » Bạn đọc » Trả lời công dân: Thời gian được tính đóng bảo hiểm xã hội

(Bạn đọc) - Ông Nguyễn Văn Tấn (tỉnh Tây Ninh) phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội tại UBND xã Hiệp Thạnh từ ngày 14/9/1984. Tháng 2/2012 ông được tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Mặc dù ông Tấn làm việc liên tục từ năm 1984 đến nay nhưng chỉ được tính 11 năm thời gian tham gia BHXH (từ năm 1998 đến năm 2008) và 1 năm đóng BHXH tự nguyện (năm 2011).

Ông Tấn đề nghị giải đáp: Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, khoảng thời gian ông Tấn làm việc từ ngày 14/9/1984 đến ngày 31/12/1997 và năm 2009, năm 2010 có được tính là thời gian công tác có đóng BHXH không?

Thời gian được tính đóng bảo hiểm xã hội

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại mục 6 Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

“Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH”.

Như vậy, theo ông Nguyễn Văn Tấn trình bày: Từ năm 1985 ông làm Trưởng Ban Thương binh xã hội và giữ chức vụ đó liên tục đến năm 1998 nhưng chưa được tính là thời gian tham gia BHXH, đề nghị ông Tấn đem toàn bộ hồ sơ công chức với các giấy tờ liên quan đến BHXH huyện Gò Dầu để được bổ sung thời gian tham gia BHXH.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

(Chính phủ)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: