Nguyễn Xuân Phúc » Trả Lời Công Dân

Trả Lời Công Dân

Người lao động có quyền từ chối tham gia BHYT?

Người lao động có quyền từ chối tham gia BHYT?

09/05/2015Công ty của bà Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) mua 2 gói BHYT cho nhân viên là BHYT của Nhà nước và BHYT tư nhân. Với gói BHYT tư nhân, nhân viên công ty được cung cấp dịch vụ tốt hơn, khám, chữa bệnh với phương tiện hiện đại và nhanh chóng hơn, do vậy hầu hết nhân viên đều không sử dụng gói BHYT của Nhà nước. Bà...

Về chính sách tiền lương thu hút nhân tài

Về chính sách tiền lương thu hút nhân tài

29/06/2014 | Ông Lê Sỹ Mạnh ([email protected]…) hỏi: Con tôi đang học thạc sĩ, tháng 6/2014 được tuyển dụng vào làm việc tại 1 Học viện, trong thời gian tập sự hưởng 85% lương bậc 1/9, hệ số 2,34. Vậy, sau...

Trả lời công dân: Thời gian được tính đóng bảo hiểm xã hội

Trả lời công dân: Thời gian được tính đóng bảo hiểm xã hội

03/09/2013 | Ông Nguyễn Văn Tấn (tỉnh Tây Ninh) phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội tại UBND xã Hiệp Thạnh từ ngày 14/9/1984. Tháng 2/2012 ông được tuyển dụng vào công chức cấp xã. Mặc dù ông...