Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Tổ công tác của Thủ tướng về công vụ sẽ “soi” vụ việc gây bức xúc

(Chính trị) - Tổ công tác về kiểm tra công vụ sẽ kết hợp kiểm tra vụ việc báo chí phản ánh, gây bức xúc của dư luận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung này được nhấn mạnh trong báo cáo về triển khai Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, để kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ, ngày 2/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về kiểm tra công vụ.

Để triển khai hoạt động của Tổ công tác và theo nhiệm vụ được phân công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đã ban hành Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ; đồng thời Tổ công tác đã tổ chức xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm tra công vụ tại một số Bộ, ngành, địa phương.

to cong tac cua thu tuong ve kiem tra cong vu se "soi" vu viec gay buc xuc hinh 1

Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: TTXVN

 

Nội dung kiểm tra công vụ tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực (đặc biệt tình trạng tham nhũng vặt)

Nội dung tiếp theo là việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương; việc triển khai đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Kết quả thực hiện các Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cũng như việc chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; việc chấp hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng là những nội dung mà Tổ công tác tiến hành kiểm tra.

“Trong năm 2019, Tổ công tác sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch. Đồng thời, để chủ động trong hoạt động công vụ và mang tính thời sự, kịp thời, Tổ công tác sẽ kết hợp kiểm tra vụ việc báo chí phản ánh, gây bức xúc của dư luận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” – báo cáo nhấn mạnh.

(Theo VOV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: