Tiểu sử Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mot thang cua Thu tuong Nguyen Xuan Phuc qua nhung con so hinh anh 1

Sáng 7/4, ngay sau khi được bầu với số phiếu tán thành cao, ông Nguyễn Xuân Phúc bước lên lễ đài tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngày 07/04/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tiểu sử Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng ký thường trú: Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Ngày vào Đảng: 12/05/1982; Ngày chính thức: 12/11/1983

Tình trạng sức khỏe: Tốt

Là Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII

Là Ủy viên Bộ Chính trị các khoá XI và XII

Là đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV

Là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 – 2004 và 2004 – 2011

Quá trình công tác:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan Nhà nước.

1966 – 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo.

1968 – 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.

1973 – 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.

1978 – 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

1979 – 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khoá 1 và khoá 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia.

1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng khoá 15 và khoá 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 17 và khoá 18; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá 6; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 18; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá 6; Đại biểu Quốc hội khoá XI; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI. Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

2004 – 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 19; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá 7; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá 7; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI.

3/2006 – 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6/2006 – 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội khoá XI.

8/2007 – 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

01/2011 – 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị (khoá XI); Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

8/2011 – 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khoá XI và khoá XII); Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt – Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…

Ngày 07/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 26/07/2016, tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Biên Tập