Nguyễn Xuân Phúc » Chỉ đạo điều hành » Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục báo cáo vấn đề báo chí phản ánh

(Chỉ đạo điều hành) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo vấn đề báo chí phản ánh về tình trạng khai gian giảng viên cơ hữu ở nhiều trường tư.

Thủ tướng yêu cầu cáo cáo về thông tin khai gian giảng viên cơ hữu ở trường tư

Thủ tướng yêu cầu cáo cáo về thông tin khai gian giảng viên cơ hữu ở trường tư.

Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử số ra ngày 5/6/2019 phản ánh như sau: Nhiều đề án tuyển sinh của các trường đại học năm 2019 công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều nội dung khai báo không trung thực về các điều kiện xác định chỉ tiêu giảng viên cơ hữu, diện tích sàn xây dựng, quy mô. Trong đó, tình trạng khai gian giảng viên cơ hữu là vấn đề lớn nhất, mượn danh giảng viên ở trường khác làm giảng viên cơ hữu ở nhiều trường tư rất phổ biến.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về vấn đề nêu trên.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: