Nguyễn Xuân Phúc » "Y Thanh Hà Niê Kđăm"

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương

11/03/2019Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Hà Ban trao quyết định và chúc mừng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm và đồng chí Nguyễn Hải Ninh. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành...