Nguyễn Xuân Phúc » "xóa bỏ xin – cho"

xóa bỏ xin – cho

Người dân và doanh nghiệp không thể nộp thuế để nuôi cán bộ rải “đinh”

Người dân và doanh nghiệp không thể nộp thuế để nuôi cán bộ rải “đinh”

07/08/2018Từ giữa năm 2016, trong những phát biểu mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tránh tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh”. Đây chính là lời nhắc nhở của người đứng đầu Chính phủ đến các bộ, ngành về việc còn quá nhiều thủ tục nhiêu khê gây khó...