Nguyễn Xuân Phúc » "World Bank Việt Nam"

World Bank Việt Nam

Giám đốc WB: ‘Sẽ không thể có công nghiệp 4.0 với một bộ máy 1.0′

Giám đốc WB: ‘Sẽ không thể có công nghiệp 4.0 với một bộ máy 1.0′

04/12/2018Giám đốc World Bank Việt Nam chia sẻ với PV về những động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Ông đặc biệt chú ý tới khối tư nhân, cải cách các thể chế lõi của nhà nước. Giám đốc World Bank tại Việt Nam bắt đầu câu chuyện với PV bằng một TP.HCM ngập nước mà ông vừa ghé thăm ngay sau cơn bão số 9....

World Bank Việt Nam chính thức có Giám đốc Quốc gia mới

World Bank Việt Nam chính thức có Giám đốc Quốc gia mới

09/09/2016 | Kể từ ngày 12/9, ông Ousmane Dione sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia Worl Bank (WB) tại Việt Nam. Ông Ousmane Dione, tân Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Ông Ousmane Dione, quốc tịch Senegal,...