Nguyễn Xuân Phúc » "văn bản trái pháp luật"

văn bản trái pháp luật

Khi “ý kiến riêng” của bộ, ngành, công chức địa phương trên cả Nghị định, Thông tư

Khi “ý kiến riêng” của bộ, ngành, công chức địa phương trên cả Nghị định, Thông tư

10/08/2018Mấy ngày gần đây, dư luận nóng lên vụ việc Bộ Tư pháp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ khi phát hiện hơn 5.600 văn bản trái pháp luật. Câu hỏi đặt ra, là để ban hành những văn bản trên thì phải qua các bước kiểm duyệt, từ tham mưu, soạn thảo, đến trình ký, nhiều khâu thế mà hơn 5 nghìn văn bản sai...