Nguyễn Xuân Phúc » "Trung ương 4"

Trung ương 4

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4  xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không thể “lần mò như dò đá qua sông”

09/01/2017Nghị quyết Trung ương 4 nêu rõ trong phần giải pháp về công tác chính trị tư tưởng: “Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả”. Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không thể “lần...

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

14/10/2016 | Ngày 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

14/10/2016 | Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng,...

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

Hội nghị Trung ương 4: Kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

14/10/2016 | Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục...

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

Hôm nay Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế

13/10/2016 | Hôm nay (13/10) là ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Trung ương 4 khoá XII Buổi sáng, Trung ương thảo luận về Đề án “Thực hiện hiệu...

“Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm“

“Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm“

12/10/2016 | “Cán bộ, đảng viên phải sống mẫu mực, nói đi đôi với làm, bằng những hành động cụ thể để người dân thấy được…” Một trong những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ tư, Ban...

Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

Trung ương thảo luận giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

10/10/2016 | Hôm nay (10/10) là ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Buổi sáng: Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án “Tăng cường xây...