Nguyễn Xuân Phúc » "tin tặc tấn công mạng"

tin tặc tấn công mạng

Bạn đã biết gì về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành?

Bạn đã biết gì về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành?

06/11/2018Chỉ còn một thời gian ngắn, Luật An ninh mạng sẽ được thực thi. Hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện bản dự thảo không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng, không do cơ quan chức năng có thẩm quyền công bố. Một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã xuyên tạc nội dung dự...