Nguyễn Xuân Phúc » "thất thoát tiền tỷ"

thất thoát tiền tỷ

Thương vụ ‘lắt léo’ bán cổ phiếu Sadeco gây thiệt hại trăm tỷ

Thương vụ ‘lắt léo’ bán cổ phiếu Sadeco gây thiệt hại trăm tỷ

15/05/2019Tổng giám đốc Sadeco được xác định có vai trò chủ chốt khi cùng cựu tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát lớn tài sản doanh nghiệp nhà nước. Tổng giám đốc Sadeco và Nguyên tổng giám đốc IPC Tề Trí Dũng bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công...