Nguyễn Xuân Phúc » "tên lửa S-350"

tên lửa S-350

Chuyên gia Nga chỉ đích danh Việt Nam là khách hàng tiềm năng mua tên lửa S-350 mới nhất

Chuyên gia Nga chỉ đích danh Việt Nam là khách hàng tiềm năng mua tên lửa S-350 mới nhất

03/01/2019Mức độ phổ biến trên phạm vi toàn cầu của hệ thống tiền nhiệm S-300P là yếu tố đảm bảo S-350 sẽ nhanh chóng vươn ra thị trường thế giới dù kế hoạch xuất khẩu vẫn chưa được công bố. Chuyên gia Nga chỉ đích danh Việt Nam là khách hàng tiềm năng mua tên lửa S-350 mới nhất Cuối tháng 12/2018 Bộ Quốc...