Nguyễn Xuân Phúc » "tăng lương cán bộ công chức"

tăng lương cán bộ công chức

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ 2021

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh từ 2021

15/05/2019Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp vào 2021.  Nghị quyết 27 ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban...

Cán bộ, công chức TP.HCM rộn niềm vui tăng thu nhập

Cán bộ, công chức TP.HCM rộn niềm vui tăng thu nhập

28/12/2018 | Cán bộ, công chức TP.HCM có niềm vui lớn vào những ngày cuối năm 2018 khi họ sắp được lãnh thu nhập tăng thêm, được chi theo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát...

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

26/04/2018 | Mấy chục năm qua, trong khi lương chưa được cải cách cơ bản, thì như một quy luật tất yếu ngành nào cũng kêu lương thấp.  Ngày 23/4, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trong phiên họp của...

TP HCM sẽ chi hơn 2.340 tỉ đồng tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

TP HCM sẽ chi hơn 2.340 tỉ đồng tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

27/02/2018 | Theo tính toán của Sở Tài chính TP HCM, dự kiến kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong năm 2018 là hơn 2.340 tỉ đồng.  Sở Tài chính TP HCM vừa trình UBND TP đề án thí...

Từ 15/9, nhiều công chức, viên chức được tăng lương

Từ 15/9, nhiều công chức, viên chức được tăng lương

31/07/2016 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,...

Tăng 8% lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/8

Tăng 8% lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/8

17/06/2016 | Chính phủ điều chỉnh lương hưu, tiền trợ cấp cho nhiều đối tượng có thời gian làm việc trước năm 1995… Chính phủ quyết định tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có...

Chính thức ban hành Nghị định tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng

Chính thức ban hành Nghị định tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng

28/05/2016 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000...

Tăng lương cho cán bộ, công chức và những lo lắng…

Tăng lương cho cán bộ, công chức và những lo lắng…

04/05/2016 | Bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả, nhiều cán bộ, công chức năng lực yếu kém nhưng vẫn… được tăng lương! Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1/5/2016, lương cán bộ, công chức, viên...

Chính thức tăng lương cơ sở từ hôm nay

Chính thức tăng lương cơ sở từ hôm nay

01/05/2016 | Thực hiện lộ trình tăng lương trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, ban hành ngày 11/11/2015, hôm nay mức lương cơ sở được tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng. Đối tượng được thụ...