Nguyễn Xuân Phúc » "súng trường Galil"

súng trường Galil

Việt Nam cung cấp súng trường Galil cho Lào

Việt Nam cung cấp súng trường Galil cho Lào

15/01/2019Trang kpl.gov.la của Lào vừa đăng tải thông tin cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng cho nước bạn một số súng trường tấn công tiên tiến Galil ACE. Theo những hình ảnh mà báo chí của nước bạn đăng tải thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa trao tặng cho Bộ Quốc phòng nước...