Nguyễn Xuân Phúc » "súng K-14"

súng K-14

Sức mạnh súng K-14 Việt Nam sản xuất

Sức mạnh súng K-14 Việt Nam sản xuất

18/01/2019Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất và thử nghiệm thành công nhiều loại súng khác nhau, trong đó có khẩu K-14. Theo những thông tin được công khai, khẩu K-14 là sản phẩm của Nhà máy Z111 được sản xuất dựa trên nguyên mẫu súng ngắn K-54. Hiện nay, các khẩu súng ngắn K-54 trang bị trong...