Nguyễn Xuân Phúc » "sức mạnh việt nam"

sức mạnh việt nam

Business Wire: Việt Nam chi ngân sách quốc phòng và dành bao nhiêu để mua vũ khí hiện đại?

Business Wire: Việt Nam chi ngân sách quốc phòng và dành bao nhiêu để mua vũ khí hiện đại?

21/04/2019Báo cáo “Tương lai của ngành CNQP Việt Nam – Thị trường hấp dẫn, cạnh tranh và dự báo đến 2024″ vừa được trang Business Wire đăng tải trong đó có đề cập tới ngân sách quốc phòng. Business Wire: Việt Nam chi ngân sách quốc phòng và dành bao nhiêu để mua vũ khí hiện đại? Báo cáo này cung cấp cho độc...