Nguyễn Xuân Phúc » "sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng"

sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vạch trần âm mưu gán ghép hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vạch trần âm mưu gán ghép hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

10/05/2019Lợi dụng tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các trang facebook “Jeffrey Slayter”, “Tran Dung” cùng các trang báo mạng phản động như “Tiến Bộ”, “Việt Nam dân tộc tự quyết”…  lại giở mưu hèn kế bẩn cắt ghép hình ảnh để tung tin hỏa mù, xuyên tạc, làm nghiêm trọng tình trạng bệnh...