Nguyễn Xuân Phúc » "quy hoạch sử dụng đất"

quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

16/11/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị. Ảnh minh họa Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi có 439.844 ha đất nông nghiệp, chiếm 85,37% diện tích đất toàn tỉnh;...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp

02/10/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng Tháp.   Ảnh minh họa Theo quy hoạch,...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

10/09/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu

06/08/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bạc Liêu. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định

30/07/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Định. Đến 2020, tỉnh Bình Định có 51.002 ha đất...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hòa Bình

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hòa Bình

27/07/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hòa Bình.   Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Hòa...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang

13/07/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 92/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tuyên Quang. Một góc TP Tuyên Quang Theo quy hoạch,...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hậu Giang

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hậu Giang

28/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hậu Giang. Một góc thành phố Vĩ Thanh, tỉnh...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

22/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tiền Giang. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 địa phương

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 địa phương

21/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang. Ảnh minh họa Cụ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

14/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hà Tĩnh. Một góc thành phố Hà Tĩnh Theo quy...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

11/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 2 tỉnh: Thừa Thiên Huế và Trà Vinh. Ảnh minh họa Cụ thể,...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

01/06/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Thuận. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông

18/05/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Nông. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 tỉnh, thành phố

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 tỉnh, thành phố

15/05/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP, Nghị quyết 52/NQ-CP, Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thái...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 13 tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 13 tỉnh

11/05/2018 | Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của 13 tỉnh. Ảnh minh họa 13 tỉnh điều chỉnh quy hoạch...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh

08/05/2018 | Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết số 33/NQ-CP, 34/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 2 tỉnh: Long An, Thái Bình. Ảnh minh họa Cụ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

18/04/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hưng Yên. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

07/02/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Bình. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long

15/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Vĩnh Long. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định

27/12/2017 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Nam Định. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến năm...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

11/08/2017 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa Với 589.775 ha diện...