Nguyễn Xuân Phúc » "Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam"

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

12/06/2018Tại Quyết định 709/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Khắc Đính, để nhận nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính Trước đó, Hội nghị...