Nguyễn Xuân Phúc » "Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam"

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

14/05/2018Tại Quyết định số 521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng ông Trần Văn Tân (giữa) Trước đó, ngày 27/4/2018, Hội đồng...