Nguyễn Xuân Phúc » "pháo mặt đất"

pháo mặt đất

Việt Nam tự hành hóa thêm nhiều chủng loại pháo mặt đất

Việt Nam tự hành hóa thêm nhiều chủng loại pháo mặt đất

19/04/2019Những thành công bước đầu của chương trình đưa pháo mặt đất lên khung gầm xe tải việt dã là tiền đề tiến tới việc triển khai trên diện rộng. Trong thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thí điểm thực hiện các đề tài cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật bằng cách đưa lựu pháo và...