Nguyễn Xuân Phúc » "pháo 85mm"

pháo 85mm

Ngạc nhiên khẩu pháo 85mm bảo vệ bờ biển, đảo Việt Nam

Ngạc nhiên khẩu pháo 85mm bảo vệ bờ biển, đảo Việt Nam

29/07/2016Khẩu pháo D-44 85mm được trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển, đảo Việt Nam vốn là “sát thủ chống tăng”, trang bị đạn xuyên có sức tấn công mạnh. Trong phóng sự về hoạt động huấn luyện của Lữ đoàn 950 bảo vệ đảo Phú Quốc được thực hiện gần đây có sự xuất hiện của khẩu pháo D-44 85mm...