Nguyễn Xuân Phúc » "Nữ điều dưỡng Trương Huyền Trang"

Nữ điều dưỡng Trương Huyền Trang

Vụ nữ điều dưỡng hợp đồng thăng tiến thần tốc: Sai phạm chồng sai phạm

Vụ nữ điều dưỡng hợp đồng thăng tiến thần tốc: Sai phạm chồng sai phạm

08/10/2019Việc bổ nhiệm, giao quyền phụ trách cho nhân viên diện hợp đồng là vi phạm. Nữ điều dưỡng còn được hưởng các chế độ quản lý tại các khoa đang phụ trách Trao đổi về sự việc nữ điều dưỡng Trương Huyền Trang (sinh năm 1990) là lao động hợp đồng mà liên tục được giao phụ trách những phòng ban...