Nguyễn Xuân Phúc » "nơi đáng sống"

nơi đáng sống

Việt Nam vào top 10 quốc gia đáng sống với người nước ngoài, vì sao?

Việt Nam vào top 10 quốc gia đáng sống với người nước ngoài, vì sao?

07/07/2019 Tăng đến 8 bậc so với năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc, theo báo cáo HSBC Expat 2019 vừa được HSBC công bố. Điều gì giúp VN hấp dẫn trong mắt người nước ngoài? Hai cô gái người Nga Marina (phải) và Elena làm việc cho một cửa hàng...