Nguyễn Xuân Phúc » "nhận quà Tết"

nhận quà Tết

“Lợi dụng quà Tết để biếu xén là tiêu cực”

“Lợi dụng quà Tết để biếu xén là tiêu cực”

01/01/2018Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tư tưởng của Thủ tướng là nghiêm cấm các Bộ ngành, địa phương không được về Hà Nội chúc Tết, không lợi dụng tặng quà Tết nhằm mục đích biếu xén. Lo biến tướng quà Tết Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương mới đây, Thủ...

Thủ tướng: Không được trích một đồng ngân sách nào để biếu xén

Thủ tướng: Không được trích một đồng ngân sách nào để biếu xén

06/01/2017 | Thủ tướng yêu cầu công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước (NSNN) và tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. “Chúng ta làm điều này là...

‘Tôi nhận bưu thiếp, còn quà chú mang về’

‘Tôi nhận bưu thiếp, còn quà chú mang về’

29/12/2016 | Đến khi mình run run mở cặp thì anh ấy nói “Chú đưa đây, tôi nhận cái bưu thiếp chúc Tết của chú và cơ quan chú. Còn quà, chú mang về, góp vào làm việc gì đó có lợi là được…” Bạn tôi từng...

Nghiêm cấm tặng quà để vụ lợi: Cần ý thức từ mỗi cán bộ, đảng viên

Nghiêm cấm tặng quà để vụ lợi: Cần ý thức từ mỗi cán bộ, đảng viên

22/12/2016 | Để thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, mỗi cá nhân phải ý thức được sự cần thiết và gương mẫu thực hiện. Bộ Chính trị ngày 19/12 ban hành Quy định số 55 yêu cầu một số việc cần...