Nguyễn Xuân Phúc » "người đứng đầu"

người đứng đầu

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

Cấp trên gương mẫu, cấp dưới theo ngay

13/02/2018“Trăm dâu đổ đầu lãnh đạo”, người đứng đầu vinh dự lớn mà trách nhiệm cũng rất nặng nề. Thế nên, việc chọn đúng người đứng đầu ở các bộ, ngành, lĩnh vực nào là cả một kỳ công, bởi đây chính là bộ mặt cho bộ máy công quyền. Mà như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nói:...

Để xảy ra tham nhũng, phải đánh giá năng lực Bí thư, Chủ tịch tỉnh

Để xảy ra tham nhũng, phải đánh giá năng lực Bí thư, Chủ tịch tỉnh

24/03/2017 | Địa phương nào để tình trạng tham nhũng xảy ra nhiều thì phải đánh giá tư cách và năng lực Bí thư, Chủ tịch tỉnh. Theo kết quả thực hiện Dự án thí điểm bộ chỉ số đánh giá công tác phòng...

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

28/12/2016 | Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của BCĐ TƯ về PCTN, Tổng Bí thư yêu cầu phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy, tăng cường thêm khâu thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng...

Đã có… 11 người đứng đầu phải “chịu trách nhiệm” vì tham nhũng

Đã có… 11 người đứng đầu phải “chịu trách nhiệm” vì tham nhũng

20/10/2016 | Báo cáo của Chính phủ cho thấy, có 11 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xem xét, xử lý trách nhiệm, trong đó 6 người bị xử lý kỷ luật với các hình thức cách chức,...

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

18/07/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và...

Chính phủ bổ sung quy định xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Chính phủ bổ sung quy định xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

23/12/2013 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham...

Dư luận và bản lĩnh dám nói dám làm của Bộ trưởng

Dư luận và bản lĩnh dám nói dám làm của Bộ trưởng

03/11/2011 | Chính phủ nhiệm kỳ mới với 16/23 thành viên Chính phủ là người mới và chỉ trong vòng hơn ba tháng qua, có không ít vị tân bộ trưởng nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng dư luận. Nhưng, “cái thủa...