Nguyễn Xuân Phúc » "nghiên cứu lịch sử"

nghiên cứu lịch sử

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

14/05/2019Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Ảnh minh họa Cụ thể, con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được...

Lịch sử không thể viết bậy, nháp bậy

Lịch sử không thể viết bậy, nháp bậy

04/09/2018 | Tiêu đề của bài viết sẽ là lời khẳng định xuyên suốt bài viết của tôi với những “hiện tượng” nghiên cứu lịch sử đã và đang xảy ra ở Việt Nam trong thời gian qua. Chẳng là mới đây vài...