Nguyễn Xuân Phúc » "nghỉ hè"

nghỉ hè

“Nghỉ hè”: Đừng để chỉ có trong từ điển!

“Nghỉ hè”: Đừng để chỉ có trong từ điển!

30/05/2019 Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học) định nghĩa “nghỉ hè” là “nghỉ vào mùa hè trong một thời gian nhất định, sau khi kết thúc một năm học”. Nếu xét vậy thì quả thực là có những đứa trẻ ở Việt Nam không hề có kỳ nghỉ hè! Mùa hè đến, dù các em đó không phải đến trường học chính khóa...