Nguyễn Xuân Phúc » "ngắt mạng"

ngắt mạng

Tổng thống Nga ký thông qua luật ngắt kết nối Internet, tách rời khỏi toàn bộ thế giới

Tổng thống Nga ký thông qua luật ngắt kết nối Internet, tách rời khỏi toàn bộ thế giới

02/05/2019Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1.5 ký thông qua luật “internet chủ quyền”, cho phép chính phủ tạo ra mạng internet quốc gia riêng, tách rời khỏi toàn bộ thế giới. Nga thông qua luật mới do lo ngại bị nước ngoài tấn công và trộm dữ liệu từ đường truyền internet Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng...