Nguyễn Xuân Phúc » "lính Việt Nam"

lính Việt Nam

Ngạc nhiên trước hình ảnh người lính Việt Nam tương lai

Ngạc nhiên trước hình ảnh người lính Việt Nam tương lai

08/05/2019Trong quá trình tiến lên chính quy, hiện đại, vấn đề thiết kế quân phục dã chiến dành cho bộ đội cần được lưu ý quan tâm đặc biệt. Thực hiện Kế hoạch công tác của Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, sáng ngày 7/5/2019  Thượng tướng Bế Xuân Trường – Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân...