Nguyễn Xuân Phúc » "lễ hội đầu năm"

lễ hội đầu năm

Quan chức có dám thề?

Quan chức có dám thề?

01/03/2018Việc các cán bộ lãnh đạo địa phương và cả cán bộ cấp cao hơn khi về dự Lễ hội nghiêm trang giơ tay thề làm người tử tế, nhất là thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” chỉ đem lại điều tốt, lợi ích chung. Có thể nói cho đến nay Lễ hội Minh thề, hay còn gọi là Miêng thệ, là một...

“Bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo Thủ tướng”

“Bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo Thủ tướng”

14/02/2017 | “Sáng nay Thủ tướng gọi tôi nói, nếu Bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo Thủ tướng lên tiếng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói về việc quản lý lễ hội của Bộ VHTT&DL. Bộ...

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu khi đi lễ hội đầu năm

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu khi đi lễ hội đầu năm

09/01/2017 | Muốn hạn chế các hành vi tiêu cực, phản cảm, để lễ hội Xuân đúng là lễ hội văn hóa, người đi lễ hội thực hiện đúng nếp sống văn minh thì các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện...