Nguyễn Xuân Phúc » "kinh doanh du lịch"

kinh doanh du lịch

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch

12/02/2018Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu và xử lý thông tin phán ánh trên báo điện tử Thanh niên về một số quy định đang gây khó cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch. Ảnh minh họa Báo điện tử Thanh niên ngày 25/1/2018 phản ánh về một số quy định trong Thông...