Nguyễn Xuân Phúc » "Kiểm soát quân sự"

Kiểm soát quân sự

Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?

Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?

09/07/2018Hiện nay hầu như mọi lực lượng quân cảnh trên thế giới đều có trong biên chế các loại xe thiết giáp đặc chủng phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ. Các xe thiết giáp của Quân cảnh Nga được triển khai tại Syria Ngoài các loại vũ khí cá nhân, hầu hết các lực lượng Quân cảnh trên thế giới đều có trong biên...