Nguyễn Xuân Phúc » "Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo"

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung KKT cửa khẩu Cầu Treo

Chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung KKT cửa khẩu Cầu Treo

03/05/2019Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2025 như đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của Bộ Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Hà Tĩnh...