Nguyễn Xuân Phúc » "khai thác nước dưới đất"

khai thác nước dưới đất

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

10/01/2019Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Nghị định, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (vùng hạn chế) được phân loại bao gồm các vùng: Vùng hạn chế 1; Vùng...

Hoàn thiện quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Hoàn thiện quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

16/11/2018 | Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tránh những quy định có thể dẫn đến hiện tượng...