Nguyễn Xuân Phúc » "huyện nghèo"

huyện nghèo

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

26/03/2018Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009; đồng thời, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong tháng 5/2018. Ảnh minh...

Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 – 2020

Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 – 2020

09/03/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020. Ảnh minh họa Theo Danh sách, nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp...

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

24/07/2017 | Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Ảnh minh họa Thông báo kết luận...