Nguyễn Xuân Phúc » "hệ thống Club-S"

hệ thống Club-S

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

Việt Nam tự sửa chữa thành công tàu ngầm

09/07/2018Theo Kênh Quốc phòng Việt Nam, năm 2017, Nhà máy X52 đã chủ trì sửa chữa kết thúc bảo hành 1 tàu ngầm và bảo dưỡng kỹ thuật nhiều tàu ngầm khác. Bước tiến vượt bậc Nguồn tin này cho biết, là một trong những dự án trọng điểm nhằm xây dựng một trong những nhà máy đóng tàu quy mô nhất toàn quân, Nhà máy...