Nguyễn Xuân Phúc » "hệ thống C-125M"

hệ thống C-125M

Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M

Phòng không Việt Nam diễn tập với C-125M

05/07/2018Theo báo Phòng không-Không quân, Quân chủng PK-KQ vừa tổ chức Diễn tập thành công chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M. Từ ngày 26-29/6, tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không Quân (PK-KQ), đã tổ chức Diễn tập chiến thuật Phân đội Kỹ thuật Tên lửa Phòng không C-125M. Trong thời...