Nguyễn Xuân Phúc » "giá điện mặt trời"

giá điện mặt trời

Vì sao ngành điện độc quyền truyền tải?

Vì sao ngành điện độc quyền truyền tải?

29/07/2019Việc doanh nghiệp tư nhân có thể triển khai đầu tư lưới truyền tải là đáng hoan nghênh trong bối cảnh đầu tư của ngành điện rất lớn, cần được đa dạng hóa, tuy nhiên câu chuyện không đơn giản như vậy.  Gần đây dư luận đòi hỏi cần xã hội hóa lĩnh vực truyền tải điện, nhất là sau khi các dự án...

Nguồn điện vô tận dư thừa, tìm vùng đất mới lập nhà máy

Nguồn điện vô tận dư thừa, tìm vùng đất mới lập nhà máy

29/07/2019 | Một tháng sau khi kết thúc mức giá ưu đãi cho điện mặt trời, đến nay cơ chế giá mới vẫn chưa được thông qua. Các nhà đầu tư vừa nghe ngóng, vừa đi “săn” đất cho những dự án sắp tới.  Mông...

Dư thừa nguồn điện vô tận, vì sao dân không được hưởng?

Dư thừa nguồn điện vô tận, vì sao dân không được hưởng?

04/07/2019 | Bổ sung quy hoạch ồ ạt các dự án điện mặt trời để hưởng giá ưu đãi hơn 2.000 đồng/kWh khiến lưới truyền tải không theo kịp. Nhiều dự án ở Ninh Thuận, Bình Thuận sản xuất 10 nhưng chỉ bán...

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời

10/01/2019 | Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện...