Nguyễn Xuân Phúc » "gà đi lạc"

gà đi lạc

Cụ bà 80 trả lại sổ hộ nghèo và chuyện nghèo sang, giàu hèn 

Cụ bà 80 trả lại sổ hộ nghèo và chuyện nghèo sang, giàu hèn 

11/09/2019Người xưa hay nói “nghèo hèn”, ý nôm na là nghèo thường đi với hèn nhưng liệu có đúng không khi dòng chảy cuộc sống đang cho thấy không phải cái nghèo nào cũng hèn và càng không phải ai nghèo cũng hèn…  Một cụ bà 80 tuổi ở Thanh Hóa hiện đang sống một mình, đến tận UBND xã để xin trả lại sổ hộ nghèo,...