Nguyễn Xuân Phúc » "Dự án cầu Cửa Hội"

Dự án cầu Cửa Hội

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách Dự án cầu Cửa Hội

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách Dự án cầu Cửa Hội

10/07/2018Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Phối cảnh cầu Cửa Hội Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh: Nghệ an, Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chỉ...