Nguyễn Xuân Phúc » "Đinh Khắc Đính"

Đinh Khắc Đính

Miễn nhiệm chức vụ PCT tỉnh Thừa Thiên Huế với ông Đinh Khắc Đính

Miễn nhiệm chức vụ PCT tỉnh Thừa Thiên Huế với ông Đinh Khắc Đính

12/06/2018Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối với ông Đinh Khắc Đính Chiều 12/6, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh...

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

12/06/2018 | Tại Quyết định 709/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Khắc Đính, để nhận nhiệm...