Nguyễn Xuân Phúc » "dịch vụ sự nghiệp công"

dịch vụ sự nghiệp công

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp

07/01/2019Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.   Theo đó, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ cho các dịch vụ sự nghiệp công sau: 1- Dịch vụ thuộc...

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ Xây dựng

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ Xây dựng

02/02/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Ảnh minh họa Trong đó, dịch vụ sự nghiệp kinh tế gồm: Lập các đồ án quy...

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ Công Thương

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ Công Thương

27/04/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công...

Lập BCĐ Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Lập BCĐ Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

12/04/2017 | Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban. 2...

33 dịch vụ sự nghiệp công về Y tế – Dân số sử dụng NSNN

33 dịch vụ sự nghiệp công về Y tế – Dân số sử dụng NSNN

15/07/2016 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1387/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế – Dân số với 33 dịch vụ. Ảnh minh họa Trong...

Hoàn thiện quy định về đổi mới khu vực sự nghiệp công

Hoàn thiện quy định về đổi mới khu vực sự nghiệp công

29/08/2014 | Tại Thông báo 350/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp...