Nguyễn Xuân Phúc » "Đề án"

Đề án

Trình Thủ tướng đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong quý I/2017

Trình Thủ tướng đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong quý I/2017

06/02/2017Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kỳ họp...

Ngân hàng ngoài cuộc đề án 230.000 tỷ?

Ngân hàng ngoài cuộc đề án 230.000 tỷ?

05/10/2016 | Những vướng mắc đặt ra khiến các ngân hàng trong nước khó tham gia đề án lớn này… Hiện nay trên trục dọc Bắc – Nam, ngoài đường Hồ Chí Minh, tuyến đường bộ Quốc lộ 1 vừa được hoàn...

Thủ tướng phê duyệt Đề án kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

Thủ tướng phê duyệt Đề án kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên

17/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020”. Phấn đấu đến năm 2020, Vùng Tây Nguyên có trên 95% công chức...

Bộ trưởng Trần Đại Quang trình Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra

Bộ trưởng Trần Đại Quang trình Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra

10/04/2012 | Phát biểu tại phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ mô hình tổ chức lại cơ quan điều tra sau năm 2015, cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu...