Nguyễn Xuân Phúc » "đầu tư vốn"

đầu tư vốn

805 triệu USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong tháng 1

805 triệu USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong tháng 1

29/01/2019Tính đến ngày 20/1, có 226 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 805 triệu USD, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh minh họa. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong tháng 1/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp...

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 9 cơ quan

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 9 cơ quan

28/01/2019 | Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018 cho...

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)

29/06/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2) cho các Bộ, địa phương theo ngành, lĩnh vực và danh mục dự án. Ảnh minh họa Cụ...

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018

19/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương. Ảnh minh họa Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao 372.035,856 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan...