Nguyễn Xuân Phúc » "đất vàng ven sông bị lấn chiếm"

đất vàng ven sông bị lấn chiếm

TPHCM nghiên cứu, xử lý phản ánh về đất vàng ven sông bị lấn chiếm

TPHCM nghiên cứu, xử lý phản ánh về đất vàng ven sông bị lấn chiếm

10/05/2019Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuyển thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng Thành phố Hồ Chí Minh chưa có hướng khai thác phát triển lợi thế quỹ đất vàng ven sông nên một số nơi bị lấn chiếm vô tội vạ đến Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, xử lý. Ảnh minh...