Nguyễn Xuân Phúc » "Đạp pháp và dân tộc"

Đạp pháp và dân tộc

Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

14/05/2019Mấy hôm nay, dư luận nói nhiều về bức tranh sơn mài “Đạo pháp và dân tộc” của doanh nhân Hà Huy Thanh tài trợ thực hiện, tặng cho Học viện Phật Giáo Việt Nam. Nhà báo Phan Đăng, nghệ sĩ Thành Lộc cùng các trang mang tên “Việt Tân”, “Việt Nam thời báo” cho rằng: Không thể đặt hình...