Nguyễn Xuân Phúc » "Cung Cấp Thông Tin Báo Chí"

Cung Cấp Thông Tin Báo Chí

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

13/02/2017Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.   Toàn cảnh phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Nghị định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung...